Децата не трябва да бъдат подбуждани към гняв

Ефесяни 6:4 – И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

Колосяни 3:21 – Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.