Децата не трябва да бъдат подбуждани към гняв

Ефесяни 6:4 – И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

Колосяни 3:21 – Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.