Доказателства за новорождението

вяра в Христос

1 Йоан 5:1 – Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.

праведност

1 Йоан 2:29Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.

братска любов

1 Йоан 4:7 – Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.