Доказателството за духовния живот е любов към братята

1 Йоан 3:14Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.