Духовният живот е описан като

Живот за Бога

Римляни 6:11Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус.

Галатяни 2:19Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога.

Нов живот

Римляни 6:4Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

Живот в Духа

Галатяни 5:25Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.