Духовният живот е скрит с Христос

Колосяни 3:3 защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.