Духовният живот има свое детство

Лука 10:21 – В същия час Исус се възрадва в Духа и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, затова, че си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

1 Коринтяни 3:1  И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос.

1 Коринтяни 3:2 – С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете.

1 Йоаново 2:12 – Пиша на вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.