Духовният живот се съживява от Бога

Псалми 85:6Не искаш ли пак да ни съживиш, за да се радва Твоят народ в Тебе?

Осия 6:2След два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне; и ще живеем пред Него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.