Духовното мислене е духовен живот

Римляни 8:6 – Плътското мислене води до смърт, а духовното мислене – до живот и мир.