Единство с Христос като глава на Църквата

Ефесяни 1:22 – И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,

Ефесяни 1:23 – която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.

Ефесяни 4:15 – но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

Ефесяни 4:16 – от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Колосяни 1:18 – Той е и глава на тялото, т. е. на църквата, Той е Началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.