Единството с Христос не може да бъде разтрогнато

Римляни 8:35 – Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч?