• Търсене

  • Избери Превод


Матей 1

Родословието на Исус

Това е родословието на Исус Христос. Той беше потомък на Давид, [1] а Давид – потомък на Авраам.

Авраам беше баща на Исаак.

Исаак беше баща на Яков. [2]

Яков беше баща на Юда и братята му.

Юда беше баща на Фарес и Зара,

    чиято майка беше Тамар.

Фарес беше баща на Есрон.

Есрон беше баща на Арам.

Арам беше баща на Аминадав.

Аминадав беше баща на Наасон.

Наасон беше баща на Салмон.

Салмон беше баща на Вооз,

    чиято майка беше Раав.

Вооз беше баща на Овид,

    чиято майка беше Рут.

Овид беше баща на Есей.

Есей беше баща на цар Давид.

Давид беше баща на Соломон,

    чиято майка беше Уриевата жена.

Соломон беше баща на Ровоам.

Ровоам беше баща на Авия.

Авия беше баща на Аса.

Аса беше баща на Йосафат.

Йосафат беше баща на Йорам.

Йорам беше баща на Озия.

Озия беше баща на Йотам.

Йотам беше баща на Ахаз.

Ахаз беше баща на Езекия.

10 Езекия беше баща на Манасия.

Манасия беше баща на Амон.

Амон беше баща на Йосия.

11 Йосия беше баща на Eхония и братята му.

Това беше по времето,

    когато юдейският народ
    беше изселен във Вавилон.

12 След преселението във Вавилон:

Ехония беше баща на Салатиил.

Салатиил беше баща на Зоровавел.

13 Зоровавел беше баща на Авиуд.

Авиуд беше баща на Елиаким.

Елиаким беше баща на Азор.

14 Азор беше баща на Садок.

Садок беше баща на Ахим.

Ахим беше баща на Елиуд.

15 Елиуд беше баща на Елеазар.

Елеазар беше баща на Матан.

Матан беше баща на Яков.

16 Яков беше баща на Йосиф,

    мъжа на Мария,

която роди Исус,

    наречен Христос. [3]

17 И така, от Авраам до Давид е имало четиринадесет поколения, четиринадесет поколения – от Давид до преселението във Вавилон и четиринадесет поколения – от преселението във Вавилон до раждането на Месията. [4]

Раждането на Исус Христос

18 Ето как се роди Исус Христос: майка му, Мария, беше сгодена за Йосиф, но преди бракът да се състои, тя разбра, че е бременна от Святия Дух. 19 Йосиф, бъдещият й съпруг, беше праведен човек. Той не искаше да я опозори пред хората и реши да развали годежа, без да повдига обвинения срещу нея. 20 Но докато обмисляше това, един ангел, изпратен от Господа, му се яви насън и каза: „Йосифе, сине Давидов, не се страхувай да вземеш Мария за своя жена, защото детето, което очаква, е от Святия Дух. 21 Тя ще роди син и ти ще го наречеш Исус, [5] защото той ще спаси своя народ от греховете му.“

22 Всичко това стана, за да се изпълни казаното от Господа чрез пророка: 23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди син. Ще го нарекат Емануил,“ [6] което означава „Бог с нас“.

24 Когато Йосиф се събуди, той постъпи така, както Господният ангел му беше заповядал и се ожени за Мария, 25 но нямаше интимна близост с нея, докато тя не роди сина си. И Йосиф го нарече Исус.

Бележки:

  1. Матей 1:1 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  2. Матей 1:2 + Яков Така е наречен Израел, родоначалникът на 12-те израелски племена (Вж. Бит. 32:22-28).
  3. Матей 1:16 Христос „Помазаникът“ (Месията) или Божият избраник.
  4. Матей 1:17 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
  5. Матей 1:21 Исус Името означава „Господ ( ЯХВЕ) спасява“.
  6. Матей 1:23 Цитат от Ис. 7:14.


Нов Завет (опростен) (ERV-BG) 

Copyright © 2000 by Bible League International

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.