Езичниците ще бъдат участници в Божиите обещания

Ефесяни 3:6 – а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на Неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието.