Фарисеите са разширявали филактериите си

Матей 23:5А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.