Фарисеите са вярвали във възкресението на мъртвите

Деяния 23:8Защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух; а фарисеите признават и двете.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.