Фондация „Съживление“

Фондация „Съживление“ е християнска неправителствена организация, която има две главни цели: да спомага укрепването на българската църква и да разпространява евангелието на Господ Исус Христос в България. 

Фондация „Съживление“ е изцяло надденоминационна и не е зависима от нито едно християнско вероизповедание или църква. 

За връзка с Фондация „Съживление“:

email: revivalfoundation@hotmail.com

mob.: 0893233007

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.