Фондация „Здрава основа“

Правата върху текста на електронната версия на „Речник на Свещеното Писание“ се държат от Фондация „Здрава основа“ (e-mail: ven_stoikov@mail.bg) и Десислава Радкови (ел. поща  trinity@mail.bol.bg). Копирането и разпространяването на част от текста  по-голяма от 3 страници А4 може да се прави само с изрично писмено разрешение от някой от притежателите на правата.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.