Гневът докарва свое собствено наказание

Йов 5:2 – Наистина гневът убива безумния и негодуването умъртвява глупавия.

Притчи 19:19 – Гневлив човек ще понесе наказание; защото, ако го пожалиш, после пак ще трябва да го наказваш.

Притчи 25:28 – Който не владее духа си, е като съборен град без стени.