Гневът докарва свое собствено наказание

Йов 5:2 – Наистина гневът убива безумния и негодуването умъртвява глупавия.

Притчи 19:19 – Гневлив човек ще понесе наказание; защото, ако го пожалиш, после пак ще трябва да го наказваш.

Притчи 25:28 – Който не владее духа си, е като съборен град без стени.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.