Гневът е характерен за безумците

Притчи 12:16 – Безумният показва явно отегчението си, а благоразумният скрива оскърблението.

Притчи 14:29 – Който не се гневи бързо, показва голямо благоразумие, а който лесно се гневи, проявява безумие.

Притчи 27:3  – Тежък е камъкът, тежък е и пясъкът; но гневът на глупеца е по-тежък от единия и другия.

Еклесиаст 7:9 – Не бързай да се разгневиш в духа си; защото гневът почива на гърдите на безумните.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.