Гневът е свързан с

Гордост

Притчи 21:24 – Присмивател се нарича онзи горделив и надменен човек, който действа с високоумна гордост.

Жестокост

Битие 49:7 – Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока!

Притчи 27:3 – Камъкът е тежък и пясъкът много тежи; но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

Притчи 27:4 – Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои пред завистта?

Злословене

Ефесяни 4:31 – Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас;

Злоба и богохулство

Колосяни 3:8 – Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си.

Спорове и Кавги

Притчи 21:19 – По-добре да живее някой в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.

Притчи 29:22 – Гневлив човек възбужда препирни и сприхав човек беззаконства много.

Притчи 30:33 – Защото както, като се бие мляко, се изважда масло, и като се блъсне носът, потича кръв, така и като се подбужда гняв, произлиза свада.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.