Гневът не трябва да ни предава на греха

Псалми 37:8 – Прекрати негодуванието и остави гнева; не се раздразвай, понеже това води само към злотворство.

Ефесяни 4:26 – Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.