Гневът в контекста на молитва

1 Тимотей 2:8 – И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.