Гордостта е последвана от

Срам

Притчи 11:2 – Дойде ли гордост, идва и срам. А мъдростта е със смирените.

Унижение

Притчи 29:23 – Гордостта на човека ще го смири, а смиреният ще придобие чест.

Исая 28:3 – Горделивият венец на Ефремовите пияници ще бъде тъпкан под крака;

Унищожение

Притчи 16:18 – Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падането.

Притчи 18:12 – Преди загиването сърцето на човека се превъзнася и преди прославянето то се смирява.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.