Храна за човека

след сътворението, всяка семеносна трева и всяко дърво 

Битие 1:29Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

позволява му се да яде месо след потопа

Битие 9:3Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както дадох зелената трева.