Храна за човека

след сътворението, всяка семеносна трева и всяко дърво 

Битие 1:29Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

позволява му се да яде месо след потопа

Битие 9:3Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както дадох зелената трева.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.