Христос е начинателят на духовния живот

Йоан 5:21Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска.

Йоан 5:25Истина, истина ви казвам, но иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят.

Йоан 6:33Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.

Йоан 6:51-53Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си и да казват: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му? Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

Йоан 14:6Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

1 Йоан 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.