Христос и спасението

начинател на

Евреи 2:10Защото беше уместно Онзи, заради Когото е всичко и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение.

причина за

Евреи 5:9 – И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са Му послушни.

избран да донесе

Исая 49:6Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш слуга, за да възстановиш племената на Яков и за да възвърнеш опазените на Израил; ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до земния край.

издигнат за

Лука 1:69И издигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид.

носи със себе си

Исая 62:11Ето, Господ прогласи до краищата на земята: Кажете на сионовата дъщеря: Ето, Спасителят ти иде; ето, наградата Му е с Него и отплатата Му – пред Него.

Лука 19:9И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.

Захария 9:9 – Радвай се много, сионова дъще; възклицавай, йерусалимска дъще; ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да! На осле, рожба на ослица.

силен да спасява

Исая 63:1 – Кой е Този, Който идва от Едом с боядисани в червено дрехи от Восора, Този, славен в облеклото Си, Който ходи във величието на силата Си? Аз съм, Който говоря с правда, мощен да спасявам.

Евреи 7:25Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.

идва, за да извърши

Матей 18:11Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.

1 Тимотей 1:15Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

умира, за да извърши

Йоан 3:14-15И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.

Галатяни 1:4Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец.

издигнат, за да даде

Деяния 5:31Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на греховете.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.