Христовите обещания насърчават към молитва

Лука 11:9И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

Лука 11:10Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.

Йоан 14:13И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

Йоан 14:14Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.