Хвалата е добра и подобаваща

Псалми 33:1 – Радвайте се, праведници, в Господа; прилично е за праведните да въздават хваление.

Псалми 147:1 – Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, защото е приятно и хвалението е прилично.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.