Хвалата е съпроводена с музикални инструменти

1 Летописи 16:41 – И с тях постави Еман, Едутун и другите, определени по име, които бяха избрани да славословят Господа, защото Неговата милост е до века.

1 Летописи 16:42 – И при тях, т. е. при Еман и Едутун, имаше тръби и кимвали за онези, които трябваше да свирят с висок глас, и инструменти за Божиите песни. А Едутуновите синове бяха вратари.

Псалми 150:3Хвалете Го с тръбен глас, хвалете Го с псалтир и арфа.

Псалми 150:5Хвалете Го с високозвучни кимвали, хвалете Го с възклицателни кимвали.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.