Хвалата трябва да бъде принасяна

с разбиране

Псалми 47:7Защото Бог е Цар на цялата земя; пейте с разбиране.

1 Коринтяни 14:15Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.

с духа

1 Коринтяни 14:15Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.

с душата

Псалми 103:1 – Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото Му име.

Псалми 104:1 – Благославяй, душо моя, Господа. Господи, Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен.

Псалми 104:35Нека се довършат грешните от земята и нечестивите да ги няма вече. Благославяй, душо моя, Господа. Алилуя.

с цяло сърце

Псалми 9:1 – Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

Псалми 111:1 – Ще славя Господа от все сърце.

Псалми 138:1 – Ще Те славя от все сърце, ще Ти пея хваления пред боговете.

с право сърце

Псалми 119:7Ще Те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите Ти отсъждания.

с устните

Псалми 63:3Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Те хвалят.

Псалми 119:171 Устните ми ще изливат хваление, защото ме учиш на наредбите Си.

с устата

Псалми 51:15Господи, отвори устните ми; и устата ми ще разгласяват Твоята хвала.

Псалми 63:5Като от тлъстина и масло ще се насити душата ми; и с радостни устни ще Те славословят устата ми.

с радост

Псалми 63:5Като от тлъстина и масло ще се насити душата ми; и с радостни устни ще Те славословят устата ми.

Псалми 98:4Възкликнете към Господа, всички земи, запейте и се радвайте, да! Пейте хваления.

с веселие

2 Летописи 29:30Тогава цар Езекия и първенците заповядаха на левитите да славословят Господа с думите на Давид и на ясновидеца Асаф. И те пееха с веселие; и се наведоха и се поклониха.

Еремия 33:11 – Глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: Хвалете Господа на Силите, защото Господ е благ, защото Неговата милост е довека, и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен, защото ще върна пленниците, взети от тази земя, както са били преди това, казва Господ.

с благодарност

1 Летописи 16:4И определи някои от левитите да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господа, Израилевия Бог.

Неемия 12:24А началниците на левитите бяха: Асавия, Серевия и Исус, Кадмииловият син, с братята им срещу тях, назначени да хвалят и песнословят според заповедта на Божия човек Давид, ответно едни срещу други.

Псалми 147:7 Пейте на Господа и Му благодарете, пейте хваления с арфа на нашия Бог.

непрестанно

Псалми 35:28И езикът ми ще разказва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден.

Псалми 71:6Ти си ми бил опора от рождението ми; от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; за Тебе ще бъде винаги хвалението ми.

през живота

Псалми 104:33Ще пея на Господа, докато съм жив; ще славословя моя Бог, докато съществувам.

все повече и повече

Псалми 71:14Но аз винаги ще се надявам и ще Те хваля все повече и повече.

денем и нощем

Откровение 4:8И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде.

всеки ден

2 Летописи 30:21Така израилтяните, които се намираха в Йерусалим, честваха празника на безквасните хлябове седем дни с голямо веселие; и всеки ден левитите и свещениците славословеха Господа, пеещи с музикални инструменти на Господа.

отвека и довека

Псалми 145:1 – Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, и ще благославям Твоето име отвека и довека.

Псалми 145:2 – Всеки ден ще Те благославям и ще хваля Твоето име отвека и довека.

от изгрев до залез и от изток до запад

Псалми 113:3От изгрева на слънцето до залеза му името Господне е за хваление.

с псалми и химни

Псалми 105:2Пейте Му, славословете Го; говорете за всичките Му чудесни дела.

Ефесяни 5:19 – И разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.

Колосяни 3:16Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.