Илюстрация за вредата от разделенията

Матей 12:25 – А Исус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои.