Илюстрации на спасението

канара

Второзаконие 32:15 А Йесурун затлъстя и ритна. Затлъстя, угои се, надебеля. Тогава изостави Бога, Който го създаде, и отблъсна Канарата на спасението си.

2 Царе 22:47Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ми. Да се възвиси Бог, моята спасителна скала.

Псалми 95:1 – Елате да запеем на Господа, да възкликнем към Канарата на нашето спасение.

рог

Псалми 18:2Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула.

Лука 1:69И издигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид.

кула

2 Царе 22:51Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си и показваш милосърдие към помазаника Си, към Давид и потомството му довека.

шлем

Исая 59:17Той се облече с правда като с броня и сложи на главата си спасение за шлем; облече и одеждите на възмездието за дреха и се загърна с ревността като с мантия.

Ефесяни 6:17 – Вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово.

щит

2 Царе 22:36Ти си ми дал и щита на избавлението Си; и Твоята благост ме е направила велик.

светило

Исая 62:1 – Заради Сион няма да млъкна и заради Йерусалим няма да престана, докато не се яви правдата му като сияние и спасението му – като запалено светило.

чаша

Псалми 116:13Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне.

облекло

2 Летописи 6:41И така, стани сега, Господи Боже, влез в покоя Си, Ти и ковчегът на Твоята сила; свещениците Ти, Господи Боже, да бъдат облечени със спасение и светиите Ти нека се веселят в блага.

Псалми 132:16Ще облека и свещениците му със спасение; и светиите му ще възклицават от радост.

Псалми 149:4Защото Господ има благоволение към народа Си; ще украси кротките с победа.

Исая 61:10Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда – като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец и като невеста, накитена с украшенията си.

кладенци

Исая 12:3Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението.

стени и окоп

Исая 26:1 – В онзи ден тази песен ще бъде изпята в Юдейската земя: Имаме укрепен град; спасение ще сложи Бог за стени и подпори.

Исая 60:18Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение – в пределите ти; а ще наречеш стените си Спасение и портите си.

колесници

Авакум 3:8Негодува ли Господ против реките? Беше ли гневът Ти против реките, беше ли гневът Ти против морето, че си възседнал на конете Си и на колесниците Си, за да избавяш?

победа

1 Коринтяни 15:57 – Но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.