Илюстрации за духовния живот

Езекил 37:9Тогава ми каза: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така казва Господ Йехова: Ела, дух, от четирите ветрища и духни върху тези убити, за да оживеят.

Езекил 37:10И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска.

Лука 15:24 – Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.