Илюстрации за свята радост

Исая 9:3 – Умножил си народа, увеличил си радостта му; радват се пред Тебе, както се радват във време на жътва, както се радват, когато делят плячка.

Матей 13:44 – Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.