Исус Христос е единственият път към Бога

Йоан 14:6 – Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

1 Тимотей 2:5 – Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човецитеЧовекът Христос Исус,

Деяния 4:12 – И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.

1 Йоан 5:11 – И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.