Исус Христос е главата на църквата

предсказан

Псалми 118:22Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.

Матей 21:42Исус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията тези думи: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. От Господа е това. И чудно е в нашите очи“?

назначен от Бога

Ефесяни 1:22И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата.

сам обявява Себе Си

Матей 21:42Исус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията тези думи: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. От Господа е това. И чудно е в нашите очи“?

църквата е Неговото мистично тяло

Ефесяни 4:12 – С цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло.

Ефесяни 4:15 – Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос.

Ефесяни 5:23 – Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).

има превъзходство във всичко

1 Коринтяни 11:3Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.

Ефесяни 1:22И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата.

Колосяни 1:18Той е и глава на тялото, т. е. на църквата, Той е Началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

назначава апостолите

Матей 10:1 – И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове – да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

Матей 10:7И като отивате, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи.

Матей 28:19И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух.

Йоан 20:21И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

въвежда тайнствата и дава постановленията

Матей 28:19И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух.

Лука 22:19И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.

Лука 22:20Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

предава дарби

Псалми 68:18Възлязъл си нависоко; пленил си пленници; взел си в дар хора, даже и непокорните, за да обитаваш като Господ Йехова.

Ефесяни 4:8Затова казва: „Като се възкачи нависоко, плени плен и даде дарове на човеците.“

светиите са съвършени в

Колосяни 2:10 – И вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

онези, които изопачават истината, не държат

Колосяни 2:18Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и поклонение на ангели, като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум.

Колосяни 2:19 – А не държи главата Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.