Исус Христос е посредникът

въз основа на неговото изкупление

Ефесяни 2:13-18А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, т. е. закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо; защото чрез Него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух.

Евреи 9:15По тази причина Той е посредник на един нов завет, така че призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет.

Евреи 12:24 – Както и към Исус, Посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел.

единственият между Бога и човека

1 Тимотей 2:5Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус.

на завета на благовестието

Евреи 8:6А сега Исус получи по-висше служение от тяхното, тъй като и заветът, на който е Посредник, е по-добър, защото е основан на по-добри обещания.

Евреи 12:24 – Както и към Исус, Посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел.

преобраз в Моисей

Второзаконие 5:5 – А в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи; защото се уплашихме от огъня и не се изкачихме на планината.

Галатяни 3:19Тогава защо бе даден законът? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде Потомъкът, на Когото беше дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.

преобраз в Аарон

Числа 16:48А като застана между мъртвите и живите, язвата престана.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.