Исус Христос е първосвещеникът

назначен и призован от Бога

Евреи 3:1 – Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исус.

Евреи 3:2Който беше верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей – в целия Негов дом.

Евреи 5:4А както никой не взема на себе си тази почит, освен когато бъде призван от Бога, както беше Аарон.

Евреи 5:5 – Така и Христос не присвои за Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Онзи, който Му е казал.

според чина на Мелхиседек

Псалми 110:4Господ се закле (и няма да се разкае), като каза: Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков.

Евреи 5:6 – Както и на друго място казва: „Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков.“

Евреи 6:20 – Където Исус като предтеча влезе за нас и стана Първосвещеник довека според Мелхиседековия чин.

Евреи 7:15 – Това става още по-ясно, когато по подобие на Мелхиседек се издига друг Свещеник.

Евреи 7:17 – Защото за Него свидетелства: „Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков“.

превъзхожда Аарои и левитовите свещеници

Евреи 7:11И така, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него народът получи закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да не се смята според Аароновия чин?

Евреи 7:16Който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, а по силата на един безкраен живот.

Евреи 7:22Така също Исус стана поръчител на по-добър завет.

Евреи 8:1 – А главното от това, което казваме, е че имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата.

Евреи 8:2 – Служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.

Евреи 8:6А сега Исус получи по-висше служение от тяхното, тъй като и заветът, на който е Посредник, е по-добър, защото е основан на по-добри обещания.

посветен с клетва

Евреи 7:20И както това стана не без клетва, понеже другите станаха свещеници без клетва.

Евреи 7:21Исус обаче стана с клетва чрез Онзи, който Му каза: Господ се закле и няма да се разкае; Ти си свещеник навеки според чина на Мелхиседек.

има непроменимо свещеничество

Евреи 7:23При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си.

Евреи 7:28Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци; а думите на клетвата, която беше след закона, поставят Сина, Който е съвършен навеки.

е с неопетнена чистота

Евреи 7:26Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по горе от небесата.

Евреи 7:28Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци; а думите на клетвата, която беше след закона, поставят Сина, Който е съвършен навеки.

верен

Евреи 3:2Който беше верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей – в целия Негов дом.

не се нуждаеше от жертва за себе си

Евреи 7:27Който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на народа; защото направи това веднъж завинаги, като принесе Себе Си.

принася себе си в жертва

Евреи 9:14 – То колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

Евреи 9:26 – Иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.

неговата жертва превъжхожда всички други

Евреи 9:13Защото ако кръвта от козли и телета и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото.

Евреи 9:14 – То колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

Евреи 9:23И така, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща – с жертви, по-добри от тях.

принася жертва само веднъж

Евреи 7:27Който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на народа; защото направи това веднъж завинаги, като принесе Себе Си.

Евреи 9:25 – И не за да принася Себе Си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв.

Евреи 9:26 – Иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.

постига помирение и сдобряване

Евреи 2:17Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа.

придобива изкупление за нас

Евреи 9:12 – Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.

влиза в небето

Евреи 4:14 – И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.

Евреи 10:12 – Но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога.

съчувства на изкушаваните

Евреи 2:18Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.

Евреи 4:15Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях.

ходатайства

Евреи 7:25Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.

Евреи 9:24Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас.

благославя

Числа 6:23-26Кажи на Аарон и на синовете му: Така да благословите израилтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!

Деяния 3:26Бог, като възкреси Своя Син, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.

на престола си

Захария 6:13Да! Той ще построи храма Господен; и като приеме славата, ще седне на престола си като управител; ще бъде и свещеник на престола си; и съвещание за установяване на мир ще има между двамата.

назначаване като, и насърчение към непоклатимост

Евреи 4:14 – И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.

преобраз в Мелхиседек

Битие 14:18-20Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята; благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десятък от всичко.

преобраз в Аарон и компания

Изход 40:12-15После да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода; и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го посветиш, за да Ми свещенодейства; да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.