Изпитанията на светиите водят до търпение

Римляни 5:3И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост.

Яков 1:3 – Като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.