Животът на тези, които имат единство с Христос

1 Йоан 2:6 – Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.