Каин е син на Адам

Битие 4:1 – Адам позна жена си Ева; и тя зачена и роди Каин; и каза: С помощта на Господ придобих човек.