Каин се заселва в земята Нод

Битие 4:16Тогава Каин излезе от Господнето присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.