медиуми и спиритисти

Левит 20:27Също мъж или жена, които запитват зли духове или са врачове, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.

1 Летописи 10:13Така умря Саул заради престъплението, което извърши против Господа, против Господнето слово, което не опази, а още – понеже се беше съвещавал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях.

2 Летописи 33:6И преведе синовете си през огъня в долината на Еномовия син, още врачуваше и гадаеше, правеше магии и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа и Го разгневи.

Исая 8:19И когато ви кажат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?

Исая 19:3Духът на Египет ще изчезне вътре в него; и ще осуетя намеренията му; и ще се допитат до идолите и магьосниците, до запитвачите на зли духове и врачовете.

Исая 29:4И ти ще бъдеш повален, ще говориш от земята; говоренето ти ще бъде ниско от пръстта. Гласът ти от земята ще бъде, както на запитвач на зли духове, и говоренето ти ще бъде шепот от пръстта.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.