Молитвата е към

Бога

Псалми 5:2 – Слушай гласа на вика ми, Царю мой и Боже мой; защото на Тебе се моля.

Матей 4:10Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

Христос

Лука 23:42И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

Деяния 7:59И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми.

Святия Дух

2 Солунци 3:5А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение.

чрез Христос

Ефесяни 2:18 – Защото чрез Него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца, в един Дух.

Евреи 10:19 – И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището.