Молитвата е приемлива чрез Христос

Йоан 14:13И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

Йоан 14:14Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.

Йоан 15:16Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; и каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Йоан 16:23И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.

Йоан 16:24Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.