Молитвата е съпроводена с

покаяние

3 Царе 8:33Когато народът Ти Израил бъде разбит пред неприятеля по причина, че са съгрешили пред Теб, ако се обърнат към Теб и изповядат Твоето име, и принесат молитва, като Ти се помолят в този дом.

Еремия 36:7Дано принесат молба пред Господа и се върнат всеки от лошия си път; защото големи са гневът и яростта, които Господ е произнесъл против този народ.

изповядване на греховете

Неемия 1:4А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжах няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог, като казвах.

Неемия 1:7 – Много се развратихме пред Теб и не опазихме заповедите, наредбите и законите, които Ти даде на слугата си Моисей.

Даниил 9:4-11Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, казах: О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към онези, които Те обичат и пазят Твоите заповеди! Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоето правосъдие; и не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете и началниците ни, на бащите ни и на целия народ на земята ни. На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас – срам на лицето, както е и днес, на юдеите, на йерусалимските жители и на целия Израил, както на онези, които са близки, така и на онези, които са далечни по всички страни, където си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе. Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. На Господа, нашия Бог, принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него и не послушахме гласа на Господа, нашия Бог, да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите Си, пророците. Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклони и не послуша гласа Ти; поради която причина върху нас се изляха проклятието и клетвата, написана в закона на Божия слуга Моисей; защото съгрешихме пред Него.

само-снишаване

Битие 18:27А Авраам отговори: Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа.

плач

Еремия 31:9С плач ще дойдат и като се молят, ще ги доведа; ще ги доведа до водни реки през прав път, в който няма да се спънат; защото съм Отец на Израил и Ефрем е Моят първороден.

Осия 12:4Да! Бори се с ангел и надделя с плач и молба към него. Бог го намери във Ветил и там говори с нас.

постене

Неемия 1:4А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжах няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог, като казвах.

Даниил 9:3Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

Деяния 13:3Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.

бдителност

Лука 21:36Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.

1 Петрово 4:7А краят на всичко е наближил; и така, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.

хвала

Псалми 66:17Към Него извиках с устата си; и Той беше възвисен чрез езика ми.

благодарение

Филипяни 4:6Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.

Колосяни 4:2 – Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.