Молитвата на праведния има голяма сила

Яков 5:16И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.