Молитвата на праведните е приятна за Бога

Притчи 15:8Жертвата на нечестивите е мерзост пред Господа, а молитвата на праведните е приятна за Него.