Молитвата трябва да бъде принасяна

в Святия Дух

Ефесяни 6:18 – Като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.

Юда 1:20А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух.

с вяра

Матей 21:22И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

Яков 1:6Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.

с пълна вяра

Евреи 10:22 – Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест[1], и с тяло, измито в чиста вода.

с простителен дух

Матей 6:12 – И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.

със сърцето

Еремия 29:13И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.

Плачът на Еремия 3:41Нека издигнем сърцата и ръцете си към Бога, Който е на небесата, и нека кажем.

с цяло сърце

Псалми 119:58Потърсих благоволението Ти от все сърце; смили се над мене според словото Си.

Псалми 119:145 – Извиках от все сърце; послушай ме, Господи, и ще пазя наредбите Ти.

със сърце, очистено от лукава съвест

Евреи 10:22 – Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест[1], и с тяло, измито в чиста вода.

с устроено сърце

Йов 11:13Ако устроиш сърцето си и простреш към Бога ръце.

с искрено сърце

Евреи 10:22 – Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест[1], и с тяло, измито в чиста вода.

с душата

Псалми 42:4Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това – как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом с глас на радост и на хваление, с множеството, което празнуваше.

с дух и с разбиране

Йоан 4:22-24Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

1 Коринтяни 14:15Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.

с увереност в Бога

Псалми 56:9Тогава ще се върнат неприятелите ми назад в деня, когато Те призова; това зная, защото Бог е с мене.

Псалми 86:7 – В деня на неволята си ще призова Тебе, защото ще ме послушаш.

1 Йоан 5:14И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

с покорство към Бога

Лука 22:42Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде.

с искрени устни

Псалми 17:1 – Послушай, Господи, правото; внимавай към вика ми; дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.

с размишление

Еклисиаст 5:2Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога; защото Бог е на небесата, а ти на земята, затова нека думите ти бъдат малко.

със святост

1 Тимотей 2:8 – И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.

със смирение

2 Летописи 7:14 – И народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.

2 Летописи 33:12А когато царят беше в бедствие, той се помоли на Господа, своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.

с истина

Псалми 145:18 – Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го призовават.

Йоан 4:24Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

с желание да бъдем чути

Неемия 1:6 – Дано ухото Ти сега бъде внимателно и очите Ти отворени, за да слушаш молитвата на Твоя слуга, която принасям сега пред Тебе ден и нощ за Твоите слуги, израилтяните, и като изповядвам греховете на израилтяните, с които сме съгрешили пред Теб. И аз, и бащиният ми дом сме съгрешили;

Псалми 17:1 – Послушай, Господи, правото; внимавай към вика ми; дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.

Псалми 55:1 – Послушай, Боже, молитвата ми. И не се крий от молбата ми.

Псалми 55:2Внимавай в мен и ми отговори. Безпокоя се в тъгата си и стена.

Псалми 61:1 – Послушай вика ми, Боже, внимавай в молбата ми.

с желание да ни бъде отговорено

Псалми 27:7Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; смили се също над мен и ми отговори.

Псалми 102:2Не скривай лицето Си от мене; в деня на утеснението ми наведи ухото Си към мене; в деня, когато Те призова, послушай ме незабавно.

Псалми 108:6 – За да се избавят Твоите възлюбени. Спаси ни с десницата Си и ни послушай.

Псалми 143:1 – Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми; отговори ми според верността Си и според правдата Си.

с дързост

Евреи 4:16Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.

с усърдие

1 Солунци 3:10Нощем и денем се молим най-усърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви.

Яков 5:17Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.

настойчиво

Битие 32:26Тогава човекът каза: Пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш.

Лука 11:8 – Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва.

Лука 11:9И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

Лука 18:1-7 – Каза им една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват: В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и човеците не зачитам, пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания. И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?

денем и нощем

1 Тимотей 5:5А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и молитви нощем и денем.

непрестанно

1 Солунци 5:17Непрестанно се молете.

навсякъде

1 Тимотей 2:8 – И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.

във всичко

Филипяни 4:6Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.