Мъдрост е една от характерните черти на Бога

1 Царе 2:3Не продължавайте да говорите горделиво; да не излезе високомерие от устата ви; защото Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата.

Йов 9:4Мъдро сърце и мощна сила има Бог: кой, като е упорствал против Него, е благоденствал?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.