На човека ще му бъде въздадено според делата му

Псалми 62:12 – И че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта; защото Ти даваш на всеки според делото му.

Римляни 2:6Който ще въздаде на всеки според делата му.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.